Regulamin

WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu www.akcesoria-biurowe.net jest:

Firma Handlowo-Usługowa „OLPOL” Agnieszka Syc, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy Janów pod numerem 1103 NIP 949-188-89-90,

z siedzibą  Złoty Potok, ul. Witosa 1,42-253 Janów.

Telefon kontaktowy : 692 499 360

e-mail: kontakt@akcesoria-biurowe.net

Konto bankowe:  mBank;

nr konta:  60 1140 2004 0000 3202 8208 1296

 

Sklep www.akcesoria-biurowe.net prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy klientem a firmą: Firma Handlowo-Usługowa „OLPOL”.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

ZAMAWIANIE TOWARU

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT ). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.
 2. Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych ustalane są każdorazowo z zamawiającym. Zamówienia przyjmowane są przez stronę:  www.akcesoria-biurowe.net . Po złożeniu zamówienia otrzymują Państwo e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 1. Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie Klient wybiera z oferty sklepu interesujące go produkty, a następnie dodaje je do Koszyka. Finalizacja zamówienia w Koszyku przebiega w kilku etapach.
 2. -W  pierwszym Klient sprawdza ilość produktów i w razie potrzeby wprowadza zmiany, a po wprowadzeniu ewentualnych zmian, przelicza ponownie wartość zamówienia. Na tym etapie Klient wybiera również formę płatności.

  - Po kliknięciu przycisku „ZAMAWIAM” zamówienie zostaje przesłane do sklepu www.akcesoria-biurowe.net, a Klient otrzymuje maila zwrotnego potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji lub maila z informacją, że zamówienie nie może zostać częściowo lub całkowicie zrealizowane z powodów niezależnych od właściciela sklepu.
  - Kwotę należną za zamówienie wraz z kosztami przesyłki Klient winien wpłacić na podane konto bankowe, jeśli jako formę płatności wybrał "płatność przelewem".

  W opcji za pobraniem kwotę tę należy uiścić kurierowi w chwili odbioru przesyłki.
  - W sytuacji, kiedy zamówienie z jakichś powodów nie może zostać zrealizowane, sklep uzgodni z Klientem dalszy sposób postępowania.

  - Faktury do zamówienia wystawiane są zgodnie z danymi podanymi w formularzu.

 3. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia.Koszty wysyłki szacowane są na podstawie ostatecznej wagi zamówienia. Informacja o kosztach wyświetla się w Koszyku.
 4. - Następnie należy dokładnie wypełnić formularz adresowy.

 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura wystawiana jest  w momencie skompletowania całości towaru do wysyłki. Klient pragnący otrzymać fakturę VAT musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.
 6. Klient może wycofać swoje zamówienie do momentu jego wysłania, a także wprowadzić zmiany wysyłając e-mail na adres  kontakt@akcesoria-biurowe.net
 7. Sklep internetowy www.akcesoria-biurowe.net  zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu towarów znajdujących się w ofercie, do zmiany ich cen, a także do przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania oraz do wprowadzania w nich zmian.
 8. Na sprzedaż promocyjną przeznaczono ograniczoną liczbę towarów. Realizacja zamówień promocyjnych następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów produktu objętego promocją.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar dostępny jest w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towaru objętego zamówieniem, Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, częściowa realizacja, zmiana zamówienia).
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania płatności lub po 24 godz. od chwili otrzymania zamówienia z opcją „za pobraniem”.Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od momentu otrzymania przez nas wpłaty za złożone zamówienie do chwili wysyłki zamówionych towarów. W przypadku opcji „za pobraniem” jest to czas od dnia następnego (24 godz. od złożenia zamówienia) do momentu skompletowania zamówienia do wysyłki. W czas ten wlicza się tylko dni robocze.

 1. Zamówienia na towary o różnych czasach realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.   Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy przesyłki do odbiorcy. Firma kurierska dostarcza towar max. w ciągu 48 godz.

 1. W dniu nadania paczki z zamówieniem Klient otrzyma ze sklepu maila potwierdzającego nadanie przesyłki oraz jej numer w firmie kurierskiej.
 2. Towar dostarczany jest przesyłką kurierską. W obecności kuriera należy sprawdzić stan  i zawartość paczki, jeżeli towar jest niezgodny lub zniszczony należy sporządzić protokół.
 3. Odbiór osobisty możliwy tylko po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 4. Zamówienia wysyłane są wyłącznie na terenie Polski.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie:
 2. - tradycyjny przelew na konto bankowe sklepu;
  - płatność przy odbiorze (należność pobiera kurier bądź listonosz)

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od umowy czyli zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zgłoszenie chęci zwrotu towaru odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zwrotu/reklamacji znajdującego się pod adresem http://akcesoria-biurowe.net/zwroty.html.  Potwierdzenie przyjęcia żądania zwrotu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (Klientowi) w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon, fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie www.akcesoria-biurowe.net (może to być np. wyciąg z konta potwierdzający płatność). Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia chęci jego zwrotu. Sklep www.akcesoria-biurowe.net gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę. Środki zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych na konto wskazane przez Klienta (dane do przelewu należy wysłać na adres   kontakt@akcesoria-biurowe.net podając także numer zamówienia). Klient samodzielnie pokrywa koszty odesłania sprawnego towaru.

  Zgłoszenie reklamacji towaru odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zwrotu/reklamacji znajdującego się pod adresem: http://akcesoria-biurowe.net/zwroty.html. . Potwierdzenie przyjęcia reklamacji zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

  W przypadku reklamacji sklep www.akcesoria-biurowe.net wysyła po odbiór towaru własnego kuriera. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi www.akcesoria-biurowe.net. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę (lub ich kopie) wraz z opisem przyczyny reklamacji. Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, sklep www.akcesoria-biurowe.net zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania. 


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, iż złożenie zamówienia naszym sklepie oznacza dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (również adresu e-mail) dla celów marketingowych. Jednocześnie oświadczamy, że dane te wykorzystane będą jedynie do finalizacji zamówienia oraz do kontaktu naszej firmy z Klientami, nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Każdy z Klientów ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich edycji.
 2. Oświadczamy że,  opis  oraz zdjęcia   są całkowicie naszego autorstwa. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez naszej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170
 3. Sklep www.akcesoria-biurowe.net zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego o tym informowania.

 

 

 

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH na platformie internetowej
www.akcesoria-biurowe.net
___________________________

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
  1. Administrator Danych – Pani Agnieszka Syc  prowadząca  działalność gospodarczą  pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa  "OLPOL" Agnieszka Syc z siedzibą w Złotym Potoku, ul. Witosa 1, 42-253 Janów, posiadającej numer NIP 949-188-89-90 oraz numer REGON 241529478.
  2. Właściciel – Agnieszka Syc odpowiedzialni za nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych;
  3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
  4. Instrukcja zarządzania – niniejsza Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych na Platformie akcesoria-biurowe.net;
  5. Osoba upoważniona – osoba posiadająca formalne upoważnienie wydane przez Administratora Danych lub przez osobę wyznaczoną, uprawniona do przetwarzania danych osobowych;
  6. Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
  7. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR),
  8. Platforma – sklep internetowy akcesoria-biurowe.net dostępny pod adresem: http://http://www.akcesoria-biurowe.net
  9. System informatyczny – zespół współpracujących urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
  10. Użytkownik systemu – osoba upoważniona do bezpośredniego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym.
  11. Zbiór danych osobowych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony czy podzielony funkcjonalnie;
 2. Niniejsza Instrukcja zarządzania określa zasady właściwego zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać wchodzące w jego skład, urządzenia, odpowiednio do skali zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną.
 3. Stosowanie zasad określonych w Instrukcji zarządzania ma na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Platformę w systemach informatycznych rozumiane jako ochronę danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Niniejsza Instrukcja zarządzania została opracowana na podstawie wymogów Rozporządzenia w zakresie opracowania i wdrożenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 5. Dokumentem ściśle powiązanym z niniejszą Instrukcją zarządzania jest Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych na Platformie oraz w systemie informatycznym.

 

§ 2
ZAKRES STOSOWANIA

 1. Instrukcję stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, danych osobowych zapisanych w postaci elektronicznej na zewnętrznych nośnikach informacji oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.
 2. Instrukcja zawiera specyfikację podstawowych środków technicznych ochrony danych osobowych oraz elementów zarządzania systemem informatycznym. W przypadku wystąpienia potrzeb wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie, wnioski o ich uwzględnienie i wdrożenie powinni składać właściwi przedstawiciele komórek organizacyjnych, w których przetwarzane są dane osobowe, bezpośrednio do Właściciela.

 

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Do obowiązków Właściciela należy nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Do obowiązków należy również:
  1. nadzór nad stosowaniem środków ochrony w systemach informatycznych;
  2. nadzór nad przestrzeganiem przez administratorów i użytkowników systemu procedur bezpieczeństwa;
  3. uzgadnianie z właściwymi administratorami szczególnych procedur regulujących wykonywanie czynności w systemach lub aplikacjach służących do przetwarzania danych osobowych;
  4. zapewnienie doradztwa w zakresie przestrzegania przez pracowników firm zewnętrznych zasad ochrony danych osobowych przyjętych na Platformie.
 2. Do obowiązków Właściciela należy bieżąca ocena ryzyka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, za które jest odpowiedzialny, identyfikacja podatności na zagrożenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczne zarządzanie systemami. Do obowiązków należy również:
  1. zarządzanie kontrolą dostępu do systemów informatycznych;
  2. weryfikacja zdarzeń systemowych;
  3. zarządzanie kontami użytkowników;
  4. wdrażanie mechanizmów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
  5. kontrola przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym a siecią publiczną oraz kontrola działań inicjowanych z sieci publicznej a systemem informatycznym;
  6. regularne tworzenie kopii zapasowych zasobów danych osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania oraz okresowe sprawdzanie poprawności wykonania tych kopii zapasowych;
 3. Do obowiązków osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych należy znajomość, zrozumienie i stosowanie w możliwie największym zakresie wszelkich dostępnych środków ochrony danych osobowych oraz uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do swojej stacji roboczej. Do obowiązków należy również:
  1. współpraca przy ustaleniu przyczyn naruszenia ochrony danych osobowych oraz usuwania skutków tych naruszeń, w tym zapobieganie ich ewentualnemu ponownemu wystąpieniu;
  2. przestrzeganie opracowanych dla systemu zasad przetwarzania danych osobowych oraz procedur i instrukcji;
  3. informowanie Właściciela o wszelkich naruszeniach, podejrzeniach naruszenia i nieprawidłowościach w sposobie przetwarzania i ochrony danych osobowych;
  4. wykonywania bez zbędnej zwłoki poleceń Właściciela w zakresie ochrony danych osobowych jeśli są one zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 4
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM SYSTEMÓW

 1. Podstawowym celem zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa tych danych, które są w nich przetwarzane.
 2. W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, dostęp do systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe powinien być możliwy wyłącznie po podaniu identyfikatora odrębnego dla każdego użytkownika systemu i poufnego hasła lub innego elementu uwierzytelniającego.
 3. Należy zapewnić poufność, integralność i rozliczalność systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 4. Należy zapewnić aby użytkownicy systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych nie posiadali wyższych poziomów uprawnień w tych systemach niż wymagane do wykonywania powierzonych obowiązków.
 5. Należy zapewnić aby wszelkie działania użytkowników systemów informatycznych zapewniały rozliczalność tych działań.
 6. Prawidłowy poziom zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych zostaje zapewniony poprzez przestrzeganie następujących zasad:
  1. uniemożliwienie osobom postronnym uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do systemu;
  2. instalowanie nowego lub aktualizowanie już zainstalowanego oprogramowania wyłącznie przez uprawnionych użytkowników systemu;
  3. niepodejmowanie przez użytkowników systemu prób testowania, modyfikacji i naruszenia zabezpieczeń systemu lub jakichkolwiek działań noszących takie znamiona.

 

§ 5
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

 1. Bezpieczeństwo powinno być integralną częścią systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 2. Usługi oraz aplikacje, które nie są wykorzystywane powinny być wyłączone.
 3. Krytyczne poprawki bezpieczeństwa powinny być przetestowane i zainstalowane.
 4. Dostęp do poszczególnych usług systemów informatycznych powinien być chroniony kontrolą dostępu.
 5. Wymagania bezpieczeństwa, na które mogą się również składać wymagania prawne związane z ochroną danych osobowych należy identyfikować i uzgodnić przed opracowaniem i/lub ich wdrożeniem. W szczególności wymagania muszą być zidentyfikowane dla:
  1. systemów operacyjnych;
  2. aplikacji;
  3. baz danych;
  4. narzędzi programowych;
  5. infrastruktury teleinformatycznej;
  6. poszczególnych usług.
 6. Należy mieć na uwadze, że środki zapewniające bezpieczeństwo są znacząco tańsze i bardziej efektywne, jeżeli są wprowadzane w momencie specyfikacji wymagań i na etapie projektowania.
 7. Aplikacje WWW powinny być zabezpieczone zgodnie z zaleceniami Open Web Application Security Project (OWASP).
 8. Aplikacje WWW przed wdrożeniem należy poddać obiektywnemu przeglądowi bezpieczeństwa mającemu na celu zidentyfikowanie podatności na zagrożenia pochodzące z sieci Internet.
 9. Administratorzy systemu powinni zarządzać systemami operacyjnymi, bazodanowymi, urządzeniami sieciowymi korzystając z kont dodatkowych o mniejszych uprawnieniach niż konta główne. Konta główne powinny służyć wyłącznie do zakładania i usuwania kont dodatkowych.
 10. Administratorzy powinni odnotowywać w prowadzonych rejestrach systemów wszystkie ważne zdarzenia związane z zarządzanym systemem, w szczególności:
  1. zmiany, np. instalacja nowego oprogramowania;
  2. fakty wejścia do serwerowni osób trzecich;
  3. okresowe testy i konserwacje;
  4. incydenty bezpieczeństwa (awarie sprzętu, błędy oprogramowania, naruszenia bezpieczeństwa, zdarzenia losowe, ataki szkodliwego oprogramowania) i sposób ich obsługi;
  5. fakty audytowania i kontroli.
 11. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych powinien zapewniać dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w tym systemie automatyczne odnotowywanie, po zatwierdzeniu przez użytkownika systemu operacji wprowadzenia danych, informacji o dacie pierwszego wprowadzenia danych do systemu oraz o identyfikatorze osoby wprowadzającej dane.
 12. Dla każdego systemu służącego do przetwarzania danych osobowych, z którego udostępniane są dane osobowe odbiorcom danych, należy zapewnić odnotowanie komu, kiedy i w jakim zakresie dane osobowe zostały udostępnione, chyba, że dane pochodzą z jawnego zbioru danych osobowych.
 13. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust 1 pkt. 8 Ustawy, wobec przetwarzania danych osobowych system powinien zapewniać odnotowywanie tej informacji.
 14. Należy zapewnić dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym sporządzenie i wydrukowanie:
  1. zestawień zakresu i treści przetwarzanych na jej temat danych osobowych;
  2. zestawienia zawierającego informacje wymagane w § 7 ust. 1 Rozporządzenia.
 15. Treść ostatecznego rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy osoby, której dane dotyczą, nie może być wyłącznie wynikiem operacji na danych osobowych, prowadzonych w aplikacji lub systemie informatycznym.
 16. Zabronione jest nadawanie ukrytych znaczeń elementom numerów porządkowych w aplikacjach ewidencjonujących osoby fizyczne.
 17. Użytkownicy systemu powinni podlegać okresowym szkoleniom, stosownie do potrzeb wynikających ze zmian w systemie informatycznym (np. wymiana sprzętu na nowszej generacji, zmiana oprogramowania) oraz w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych lub zmianą wewnętrznych regulacji.

§ 6
KONTROLA DOSTĘPU

 1. Należy zapobiegać nieautoryzowanemu i nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 2. Wszelkie czynności mogące powodować nieuprawniony dostęp do systemów informatycznych są zabronione.
 3. Dane osobowe przechowywane na urządzeniach mobilnych takich jak np. komputerach przenośnych, urządzeniach PDA, telefonach komórkowych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający poufność tym danym.
 4. Serwery oraz stacje robocze należy tak skonfigurować, aby w przypadku nieaktywności użytkownika przez zdefiniowany okres (zalecane 10 minut) uruchamiał się wygaszasz ekranu odblokowywany hasłem.
 5. Dostęp do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych należy zapewnić wyłącznie autoryzowanym użytkownikom na podstawie formalnych procedur przyznawania praw dostępu.
 6. Należy zapewnić niezwłoczną zmianę praw dostępu użytkownikom, którzy zmienili stanowisko pracy lub obszar odpowiedzialności.
 7. Należy zapewnić niezwłoczne odebranie i zablokowanie praw dostępu użytkownikom, którzy nie są już pracownikami lub którzy zakończyli świadczenie usług na podstawie umów, zamówień lub porozumień.
 8. Systemy informatyczne powinny zapewniać blokowanie użytkowników po określonej liczbie nieudanych prób uwierzytelniania (zalecana wartość: maksymalnie 5 prób).
 9. Należy zapewnić aby każdy użytkownik posiadał unikalny identyfikator wyłącznie do swojego osobistego użytku, wygenerowany zgodnie z przyjętą konwencją nazewnictwa.
 10. Wykorzystywanie identyfikatorów grupowych powinno być dozwolone wyłącznie, gdy uzasadniają to potrzeby biznesowe i powinno być udokumentowane oraz zatwierdzone.
 11. Należy wprowadzić zakaz wydania innym użytkownikom wykorzystanych wcześniej identyfikatorów.
 12. Konta funkcyjne lub serwisowe należy oznaczyć i zapewnić ich łatwą identyfikację oraz powinny wygasać po określonym czasie.
 13. Konta użytkowników, którzy nie są etatowymi pracownikami należy oznaczyć i zapewnić ich łatwą identyfikację oraz powinny wygasać po określonym czasie.
 14. Wszystkie konta dostępowe (identyfikatory) do systemów informatycznych należy chronić hasłem lub innym bezpiecznym sposobem uwierzytelniania.
 15. Wszelkie konta typu „gość” w należy usunąć lub zablokować.
 16. Konta użytkownika uprzywilejowanego należy oznaczyć, zapewnić ich łatwą identyfikację oraz zapewnić, że odwołują się do jednego użytkowania.
 17. Wyłącznie czynności, które wymagają użycia uprawnień uprzywilejowanych należy wykonywać z konta posiadającego uprawnienia uprzywilejowane.
 18. Konta uprzywilejowane i ich uprawnienia należy okresowo przeglądać.
 19. Czynności wykonywane za pomocą kont uprzywilejowanych należy rejestrować oraz zapewnić możliwości ich identyfikacji i rozliczalności.
 20. Przydzielanie haseł powinno być kontrolowane za pośrednictwem formalnego procesu zarządzania.
 21. Hasła powinny być dobrej jakości:
  1. długości co najmniej 8 znaków;
  2. które są łatwe do zapamiętania, a trudne do odgadnięcia;
  3. nie są oparte na prostych skojarzeniach, łatwych do odgadnięcia lub wywnioskowania z informacji dotyczących właściciela konta (np. imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia itp.);
  4. w których występuje przynajmniej jedna duża litera, jedna mała litera, jedna cyfra i znak specjalny;
 22. Należy zapewnić aby hasła były regularnie zmieniane, okresowo, zgodnie z wymaganiami dla danego systemu informatycznego (przed upływem terminu ważności hasła) oraz/lub w przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia hasła.
 23. Hasło początkowe, które jest przydzielane przez administratora systemu, powinno umożliwiać użytkownikowi zarejestrowanie się w systemie tylko jeden raz i powinno być natychmiast zmienione przez użytkownika systemu.
 24. Hasła należy niezwłocznie zmieniać w przypadkach, gdy cokolwiek mogłoby wskazywać na możliwość naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub hasła.
 25. Należy zapewnić aby wszelkie urządzenia sprzętowe lub programowe, które na początku posiadały hasło domyślne, miały zmienione hasło zgodnie z przyjętymi wymogami dotyczącymi formułowania haseł.
 26. Systemy informatyczne powinny przechowywać historię haseł oraz uniemożliwić zastosowanie haseł, które były wcześniej używane przez danego użytkownika (zalecana historia 10 haseł).
 27. Hasła nie powinny być przechowywane w systemach, aplikacjach, bazach danych, skryptach i plikach konfiguracyjnych w postaci jawnej, bez zapewnienia im poufności.
 28. Hasła nie powinny być przesyłane za pomocną narzędzi i usług teleinformatycznych w postaci jawnej, bez zapewnienia im poufności.
 29. Należy stosować bezpieczną procedurę przekazywania haseł użytkownikom np. nieprzesyłanie przez sieć haseł (np. w niechronionych wiadomościach poczty elektronicznej).
 30. Czynności związane z przechwytywaniem lub odgadywaniem haseł innych użytkowników są zabronione.
 31. Hasła należy utrzymywać w tajemnicy również po upływie ich ważności.
 32. Wszystkie konta należy blokować po zdefiniowanym okresie bezczynności.
 33. Przegląd kont i uprawnień należy przeprowadzać regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy.
 34. Należy zapewnić niezwłoczne blokowanie zbędnych kont użytkowników oraz uprawnień.
 35. Konto użytkownika należy zablokować po upływie zdefiniowanego okresu bezczynności (zalecane 60 dni od daty ostatniego użycia).
 36. Pierwsze zarejestrowanie użytkownika w systemie i nadanie odpowiednich uprawnień do systemu przetwarzającego dane osobowe musi być poprzedzone złożeniem przez użytkownika oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania oraz przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z przepisami, a także uzyskaniem formalnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 37. Użytkownicy powinni zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi, naruszeniu bezpieczeństwa, kradzieży lub systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 38. Użytkownicy powinni być świadomi swojej odpowiedzialności za utrzymanie skutecznej kontroli dostępu, szczególnie w odniesieniu do haseł i zabezpieczenia swojego sprzętu.
 39. Użytkownicy nie powinni stosować jednego hasła do wielu systemów informatycznych.

 

§ 7
ROZPOCZĘCIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE PRACY

 1. Przed przystąpieniem do pracy z systemem informatycznym, użytkownik systemu zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu urządzeń informatycznych oraz oględzin swojego stanowiska pracy, ze zwróceniem szczególnej uwagi, czy nie zaszły okoliczności wskazujące na naruszenie ochrony danych osobowych.
 2. W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia, iż miało miejsce naruszenie ochrony danych osobowych, użytkownik systemu zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie swojego przełożonego lub Właściciela.
 3. Kończąc pracę, użytkownik systemu obowiązany jest do wylogowania się z systemu informatycznego i zabezpieczenia stanowiska pracy, w szczególności wszelkiej dokumentacji, wydruków oraz elektronicznych nośników informacji, na których znajdują się dane osobowe i umieszczenia ich w zamykanych szafkach.
 4. Stacje robocze powinny być tak skonfigurowane, aby w przypadku nieobecności użytkownika systemu dłużej niż 10 minut uruchamiał się wygaszasz ekranu odblokowywany hasłem. Alternatywnie może obowiązywać wymaganie wylogowywania się z systemu lub blokowania stacji roboczej w przypadku chwilowego opuszczenia stanowiska pracy.

 

§ 8
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Dane osobowe zapisane w postaci elektronicznej należy przetwarzać wyłącznie na urządzeniach służbowych zabezpieczonych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 2. Należy zapewnić aby wszelkie informacje o systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, których ujawnienie może powodować utratę bezpieczeństwa tego systemu lub danych w nim przetwarzanych nie były ujawniane użytkownikom ani żadnej innej nieuprawnionej osobie za wyjątkiem informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z tych systemów.
 3. Użytkownicy systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych nie powinni ujawniać informacji o charakterze, funkcjonalności, zastosowanych środkach kontrolnych, sposobie ich obsługi oraz lokalizacji wykorzystywanych systemów osobom, które nie są uprawnione do otrzymania tego typu informacji.
 4. Dane osobowe powinny być przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
 5. Należy utrzymywać dostępność i integralności systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz danych przetwarzanych w tych systemach poprzez wykonywanie kopii zapasowych.
 6. Sposób i zakres (tj. pełna lub różnicowa kopia zapasowa) oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych powinien odzwierciedlać wymagania biznesowe, wymagania bezpieczeństwa, wymagania prawne oraz stopień krytyczności informacji.
 7. Kopie zapasowe zbiorów danych osobowych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania powinny być wykonywane na bieżąco przez Administratora systemu lub inną wyznaczoną do tego celu osobę.
 8. Administrator systemu odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych zobowiązany jest przestrzegać terminów sporządzania kopii zapasowych oraz okresowo dokonywać kontroli możliwości odtworzenia danych zapisanych na tych kopiach pod kątem ewentualnej przydatności w sytuacji awarii systemu.
 9. Kopie zapasowe powinny być tworzone w bezpiecznym systemie archiwizacji, który powinien zapewniać ograniczony dostęp fizyczny do nośników oraz przyznanie uprawnień dostępu tylko wyznaczonym imiennie administratorom systemu.
 10. Okres przechowywania kopii zapasowych zawierających dane osobowe powinien być ustalony przez osobę kierującą komórką organizacyjną, w której te dane są przetwarzane i przekazany do Administratora systemu odpowiedzialnego za wykonywanie kopii zapasowych.
 11. Kopie zapasowe zawierające dane osobowe, dla których cel przetwarzania ustał powinny być pozbawiane zapisu tych danych a w przypadku gdy nie jest to możliwe, należy je zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie/odzyskanie danych osobowych.
 12. Kopie zapasowe należy odpowiednio zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem, nadużyciem lub uszkodzeniem.
 13. Należy zapewnić aby dostęp do kopii zapasowych był zgodny z nadanymi i autoryzowanymi uprawnieniami.
 14. Należy zapewnić aby procedury niszczenia kopii zapasowych były zgodne z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa.
 15. Kopie zapasowe należy wyraźnie oznaczyć, że są własnością Platformy a ich nieuprawnione użycie jest zabronione.
 16. Wymienne nośniki elektroniczne, o ile nie są użytkowane, powinny być przechowywane w zamykanych szafkach.
 17. Okres przechowywania nośników elektronicznych zawierających dane osobowe powinien być ustalony przez Kierownika danego obszaru, w którym te dane są przetwarzane.
 18. Na każdym nośniku powinna być odnotowywana data maksymalnego okresu przechowywania np. data ustania celu przetwarzania danych osobowych.
 19. Nośniki elektroniczne zawierające dane osobowe, dla których cel przetwarzania ustał powinny być pozbawiane zapisu tych danych a w przypadku gdy nie jest to możliwe, należy je zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie/odzyskanie danych osobowych.
 20. W przypadku przekazywania urządzeń lub nośników zawierających dane osobowe w tym dane wrażliwe, poza obszar przetwarzania danych osobowych, zabezpiecza się je w sposób zapewniający poufność, integralność i rozliczalność tych danych, przez co rozumie się:
  1. ograniczenie dostępu do danych osobowych hasłem zabezpieczającym dane przed osobami nieupoważnionymi;
  2. stosowanie metod kryptograficznych;
  3. stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych;
  4. stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych.

W zależności od stopnia zagrożenia zalecane jest stosowanie kombinacji wyżej wymienionych zabezpieczeń.

 1. Dane osobowe przetwarzane na komputerach przenośnych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający poufność tych danych, w szczególności dane te powinny być zabezpieczone metodami kryptograficznymi.
 2. Osoba używająca komputer przenośny zawierający dane osobowe zobowiązana jest zachować szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem przetwarzania danych osobowych.
 3. Osoba używająca komputer przenośny zawierający dane osobowe w szczególności powinna:
  1. stosować ochronę kryptograficzną wobec danych osobowych przetwarzanych na komputerze przenośnym;
  2. zabezpieczyć dostęp do komputera na poziomie biosu i systemu operacyjnego - identyfikator i hasło;  LUB
  3. nie zezwalać na używanie komputera osobom nieupoważnionym do dostępu do danych osobowych;
  4. nie wykorzystywać komputera przenośnego do przetwarzania danych osobowych w obszarach użyteczności publicznej;
  5. zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu do sieci publicznych poza obszarem przetwarzania danych osobowych.
 4. W przypadku podłączania komputera przenośnego do sieci publicznej poza siecią Administratora danych należy zastosować firewall zainstalowany bezpośrednio na tym komputerze oraz system antywirusowy.
 5. Użytkownik powinien zachować wyjątkową ostrożność podczas korzystania z zasobów sieci publicznej.

 

§ 9
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM SIECI

 1. Należy zapewnić, że infrastruktura sieciowa jest właściwie chroniona, adekwatnie do zagrożeń mogących powodować utratę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe przesyłane poprzez publiczną sieć telekomunikacyjną powinny być zabezpieczone środkami kryptograficznej ochrony.
 3. Właściciel systemu powinien chronić system przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem, poprzez:
  1. kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym a siecią publiczną;
  2. kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego.
 4. Wewnętrzna adresacja IP, konfiguracja oraz informacja o systemach powiązanych nie powinna być ujawniana osobom nieuprawnionym bez akceptacji ze strony uprawnionej do tego celu osoby.
 5. Podłączanie do infrastruktury sieciowej nieautoryzowanych urządzeń takich jak modemy, urządzenia sieciowe, w tym urządzenia sieci bezprzewodowych jest zabronione.
 6. Podłączanie we własnym zakresie stacji roboczych do publicznej sieci telekomunikacyjnej poprzez nieautoryzowane urządzenia sieciowe, będąc jednocześnie podłączymy do infrastruktury lokalnej LAN powinno być zarobione.
 7. Należy zastosować specjalne zabezpieczenia (np. kryptograficzne środki ochrony) w celu ochrony integralności i poufności danych przesyłanych przez sieci bezprzewodowe.
 8. Użytkownikom należy zapewnić dostęp tylko do tych usług infrastruktury teleinformatycznej (np. dostęp do Internetu, zdalny dostęp, poczta elektroniczna) do których zostali autoryzowani.
 9. Należy zapewnić, że osoby nie będące pracownikami nie posiadają nieautoryzowanego i niekontrolowanego dostępu do infrastruktury teleinformatycznej.
 10. Należy zapewnić, że niezabezpieczone usługi infrastruktury teleinformatycznej, pozwalające przesyłać hasła w postaci niezabezpieczonej np. telnet lub ftp, nie są wykorzystywane i są zablokowane.
 11. Sieci bezprzewodowe podłączone do infrastruktury teleinformatycznej powinny być autoryzowane, udokumentowane, monitorowane oraz odpowiednio zabezpieczone.
 12. Wszystkie urządzenia sieci bezprzewodowych, do których podłączane są systemy informatyczne powinny posiadać zatwierdzone przez Właściciela bezpieczne protokoły szyfrowania i uwierzytelniania.
 13. Wszystkie urządzenia sieci bezprzewodowych podłączone do infrastruktury informatycznej powinny wykorzystywać bezpieczne protokoły komunikacyjne z zaawansowaną funkcją szyfrowania (AES) o długości klucza co najmniej 128 bitów.
 14. Wykonywane połączenia do Internetu powinny być monitorowane i rejestrowane.
 15. Systemy monitorowania połączeń do Internetu powinny rejestrować źródłowy adres IP, datę i godzinę połączenia, wykorzystywany protokół, docelową witrynę lub urządzenie (adres IP) oraz nazwę użytkownika nawiązującego połączenie.
 16. Dostęp do Internetu powinien być zabezpieczony poprzez zastosowanie narzędzi służących do blokowania stron internetowych lub usług zawierających niepożądane treści lub zawartość, np. takie jak: materiały o charakterze pornograficznym, nielegalnym, obraźliwym, szkodliwe oprogramowanie oraz usługi udostępniania plików.
 17. Wszystkie pliki ściągnięte z Internetu powinny być sprawdzane przez system antywirusowy.
 18. Użytkownicy powinni być uświadamiani o zagrożeniach występujących podczas korzystania z Internetu.
 19. Użytkownicy nie powinny instalować żadnego oprogramowania ściągniętego z Internetu bez upewniania się czy został on ściągnięty z zaufanej strony oraz czy nie zagraża bezpieczeństwu systemów informatycznych.
 20. Należy zapewnić świadomość użytkowników, że poczta elektroniczna nie może być wykorzystywana do przesyłania informacji zawierających treści obraźliwe, szkodliwe, nielegalne, pornograficzne, dotyczących przekonań politycznych i uprzedzeń rasowych.
 21. Wykorzystywanie prywatnych skrzynek pocztowych znajdujących się poza domeną pocztową Platformy do przesyłania informacji służbowych jest niedozwolone, chyba że zastosowano właściwe zabezpieczenia uzgodnione wcześniej z Inspektorem Ochrony Danych.
 22. Przychodzące i wychodzące wiadomości poczty elektronicznej należy sprawdzać na wypadek występowania wirusów i kodów złośliwych a potencjalne niebezpieczne załączniki należy blokować.
 23. Wiadomości poczty elektronicznej otrzymane z nieznanych i podejrzanych źródeł nie powinny być otwierane i przekazywane dalej.
 24. Wewnętrzne adresy poczty elektronicznej nie powinny być udostępniane i ujawniane osobom nieuprawnionym.
 25. Wewnętrzna lista adresowa powinna być zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem i modyfikacją.

 

§ 10
SZKODLIWE OPROGRAMOWANIE

 1. Systemy informatyczne należy chronić przed szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusy, trojany, bomby logiczne, robaki) poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 2. Oprogramowanie antywirusowe należy aktywować na wszystkich serwerach, stacjach roboczych oraz na stacjach roboczych i serwerach połączonych za pomocą zdalnego dostępu.
 3. Zastosowane zabezpieczenia ochrony antywirusowej powinny być adekwatne dla danego zasobu teleinformatycznego lub usługi.
 4. Oprogramowanie antywirusowe powinno być zainstalowane tak aby użytkownik systemu nie był w stanie wyłączyć lub pominąć etapu skanowania.
 5. Kontrola antywirusowa powinna być przeprowadzana na wszystkich nośnikach magnetycznych i optycznych, służących zarówno do przetwarzania danych osobowych w systemie, jak i do celów instalacyjnych.
 6. Nowe wersje oprogramowania antywirusowego oraz uaktualnienia bazy sygnatur wirusów instalują wyznaczone osoby niezwłocznie po ich otrzymaniu lub ściągnięciu, uprzednio weryfikując pochodzenie oprogramowania.
 7. Aktualizacja oprogramowania antywirusowego powinna być przetestowana i zgodna z wymaganiami procesu zarządzania zmianą.
 8. Aktualizacja sygnatur szkodliwego oprogramowania powinna być prowadzona automatycznie. Jeżeli automatyczna dystrybucja nowych sygnatur szkodliwego oprogramowania nie jest możliwa, powinna być prowadzona manualnie, co najmniej raz na tydzień.

 

§ 11
PRZEGLĄD I MONITOROWANIE SYSTEMÓW

 1. Przeglądy, naprawy i konserwacje systemu informatycznego, które będą przeprowadzane w miejscu użytkowania tego systemu wymagają obecności Właściciela  systemu lub innej wyznaczonej osoby.
 2. W przypadku gdy konieczne jest dokonanie przeglądu, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego poza miejscem jego użytkowania, z urządzenia należy wymontować element, na którym zapisane są dane osobowe, o ile jest to możliwe. W przeciwnym wypadku należy zawrzeć z podmiotem dokonującym naprawy umowę powierzenia.
 3. Osoby niebędące pracownikami, które prowadzą prace serwisowe na rzecz Administratora Danych przed rozpoczęciem prac, powinny być poddane weryfikacji tożsamości przez Właściciela systemu lub inną wyznaczoną do tego celu osobę.
 4. Przegląd programów i narzędzi programowych powinien być przeprowadzany w przypadku zmiany wersji oprogramowania aplikacji, zmiany wersji oprogramowania bazy danych lub wykonania zmian w projekcie systemu spowodowanych koniecznością naprawy, konserwacji lub modyfikacji systemu.
 5. Mechanizmy monitorowania i tworzenia dzienników zdarzeń powinny być stosowane w celu umożliwienia rejestracji działań związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych.
 6. Dziennik zdarzeń powinien odzwierciedlać wymagania biznesowe oraz wymagania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Jako domyślnie dziennik audytu powinien być przechowywany przez min. 6 miesięcy.
 7. Dziennik zdarzeń powinien zawierać w szczególności:
  1. identyfikator użytkownika, który wygenerował zdarzenie;
  2. datę, czas i szczegóły ważnych zdarzeń, np. rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie;
  3. pliki lub obiekty powiązane z wygenerowanym zdarzeniem;
  4. adres IP źródłowy i docelowy;
  5. zmiany konfiguracji systemu;
  6. informację o zdarzeniu.
 8. Zarejestrowane zdarzenia powinny być analizowane w celu identyfikacji problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych oceny skuteczności zaimplementowanych mechanizmów kontrolnych.
 9. Dziennik zdarzeń należy zabezpieczyć przed modyfikacją oraz nieuprawnionym dostępem.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, naruszenie zasad określonych w niniejszej Instrukcji może być podstawą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z osobą, która dopuściła się naruszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji zarządzania mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia oraz przepisy wykonawcze.
 3. Użytkownicy systemu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w niniejszej Instrukcji, w wypadku odrębnych od zawartych w niniejszej Instrukcji uregulowań występujących w innych procedurach obowiązujących na Platformie użytkownicy systemu mają obowiązek stosowania zapisów dalej idących, których stosowanie zapewni wyższy poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym.
 4. Instrukcja niniejsza obowiązuje od dnia 05 maja 2018 roku.